lavanderia

sala_reuniones

A INTECA fem l’assessorament i redacció de projectes d’enginyeria per l’obertura d’activitats comercials, de restauració, industrials i qualsevol altre ús.

Legalitzem les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, climatització, contra incendis, gas, calefacció… i gestionem les llicències d’obres menors per la reforma dels locals, prèvies a la sol.licitud de l’obertura.

Oferim un servei integral, on totes les necessitats derivades del procès d’obertura d’un negoci puguin ser cobertes pel nostre equip.

Cada tipus d’activitat presenta uns requeriments específics per a la seva legalització, fins i tot en la seva inspecció i control per organismes, que depèn de la seva classificació i ubicació. Realitzem assistència tècnica i assessorament durant tot el procés, així com el seguiment dels expedients fins a l‘obtenció de les autoritzacions pertinents.