Inspecció tècnica d’edificis

inspeccion

Preguntes freqüents sobre la inspecció tècnica d’edificis

Que és la Inspecció Tècnica dels Edificis ITE?

La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per verificar l’haver de que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.
La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l’edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, encara que es pot extreure la conveniència d’una diagnosi més precisa. El deu dur a terme el / la tècnic / a amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació, contractat / a per els titulars de l’edifici a inspeccionar.
La ITE dóna lloc a un informe que descriu l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l’estat general de l’edifici. L’informe és previ a l’obtenció del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, expedit per l’Administració.

A qui va dirigit?

  • A propietaris/àries d’edificis d’habitatges (propietat vertical)
  • A la comunitat de propietaris/àries (propietat horitzontal)
  • No va dirigit a propietaris d’edificis unifamiliars ni tampoc a la propietat d’edificis declarats inicialment en ruïna per l’ens local competent.
  • Està obligada a encarregar la ITE la propietat dels edificis de més d’un habitatge i que:
  • Superin l’antiguitat establerta al programa d’inspeccions (per exemple els edificis anteriors a 1930 han de disposar de la inspecció abans de 2013).
  • Vulguin acollir-se a ajudes públiques per a la seva rehabilitació o algun dels seus habitatges.
  • Determinin els programes o ordenances locals.
  • Declari l’Administració davant causes justificades com per exemple situacions de risc, determinades deficiències o la ubicació en àrees de conservació i rehabilitació.

Gestió i eficàcia

Estudiem cada cas i preparem l’informe, per l’obtenció de la certificació d’aptitud d’una forma ràpida, eficient….

gestion

Assistència Tècnica Total

Tramitem les certificacions enfront de l’administració perquè no tingui pel que preocupar-se.

certificacion

Preu, qualitat i servei

Valorem cada immoble per donar-li el millor servei al millor preu. No dubti a contactar amb nosaltres para més informació.

calidad