Certificat energètic per a edificis, habitatges, locals i oficines.

eficiencia-energetica

Preguntes freqüents sobre certificats energètics

 • Què és el certificat energètic?

  És un document, realitzat per tècnic habilitat, mitjançant el qual s’assigna una classificació energètica (Etiqueta energètica) a un edifici o part del mateix (pisos, locals, oficines, etc.) i, on s’inclou una descripció a nivell energètic i condicions de millora per augmentar aquesta classificació.

 • És obligatori el certificat energètic?

  Amb data 5 d’Abril de 2013 es va aprovar el Reial decret 235/2013 que obliga a la Certificació Energètica de les edificacions, els habitatges i locals, tant nous com a existents per a qualsevol acció de compra/venda o lloguer. A partir de l’1 de Juny de 2013 tots els immobles a la venda o en lloguer han de presentar la seva Etiqueta i el seu certificat energètic.

 • Qui ha de tenir un certificat energètic?

  -Edificis de nova construcció.
  -Edificis o unitats d’edificis existents que s’embenen o lloguin a un nou arrendatari;
  -Modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents, amb una superfície útil superior a 1.000 m2 on es renovi més del 25 per cent del total dels seus tancaments;
  -Edificis o unitats d’edificis en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

 • Qui NO necessita tenir un certificat energètic?

  -Aquelles edificacions que per les seves característiques d’utilització hagin de romandre obertes;
  -Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de tals exigències pogués alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte;
  -Edificis o unitats d’edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses;
  -Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys;
  -Edificis industrials i agrícoles, en la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials;
  -Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2;
  -Edificis de senzillesa tècnica i d’escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic, ja sigui de forma eventual o permanent, es desenvolupin en una sola planta i no afectin a la seguretat de les persones;
  -Edificis que es comprin per a la seva demolició;
  -Edificis o unitats d’edificis d’habitatges utilitzats o destinats a ser utilitzats bé durant menys de quatre mesos a l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25 % del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

 • Quina validesa té?

  El certificat d’eficiència energètica i la seva etiqueta d’eficiència tenen una validesa de 10 anys. La responsabilitat de la renovació del certificat recau en el propietari.

 • Puc oferir o publicitar l’habitatge en lloguer o compra sense comptar amb la certificació energètica?

  L’etiqueta energètica ha d’acompanyar a qualsevol activitat comercial que es realitzi per vendre o llogar l’immoble. Com a exemple, tant en els aparadors de les agències immobiliàries com als portals d’internet han d’apareixen les etiquetes energètiques com una característica més de l’habitatge o local.

 • Quines obligacions té el venedor/arrendador?

  -En cas de venda, el venedor haurà de lliurar al comprador un original del certificat.
  -En cas de lloguer, haurà d’adjuntar una fotocòpia al contracte d’arrendament.

 • Com es realitza la certificació energètica?

  El tècnic habilitat ha de realitzar una labor consistent en:
  -Visita (obligada per norma) a l’immoble, amb preses de dades i mesurament de les estades i superfícies.
  -Recopilació d’informació sobre dades registrals de l’immoble i de materials i sistemes constructius del mateix.
  -Elaboració del certificat reunint totes les dades i calculant l’eficiència energètica mitjançant mètodes i programari autoritzats pel ministeri d’indústria.

Gestió i eficàcia

Estudiem cada cas i preparem l’informe, per l’obtenció de la certificació d’aptitud d’una forma ràpida, eficient….

gestion

Assistència Tècnica Total

Tramitem les certificacions enfront de l’administració perquè no tingui pel que preocupar-se.

certificacion

Preu, qualitat i servei

Valorem cada immoble per donar-li el millor servei al millor preu. No dubti a contactar amb nosaltres para més informació.

calidad