Política de privadesa

Conforme amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals introduïdes i enviats pels usuaris seran incorporats a un fitxer informatitzat titularitat de IntecaMDV, per remetre-li informació sobre novetats i altres serveis relacionats amb la nostra activitat.

Les dades personals facilitades per l’usuari estan protegides i la seva manipulació està restringida d’acord a la legislació espanyola reflectida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Conforme a la normativa aplicable, els fitxers de dades es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

IntecaMDV assegura la confidencialitat de les dades aportades a aquest lloc web i garanteix que en cap cas seran cedits a terceres empreses, excepte autorització expressa de l’usuari.

D’acord amb l’establert amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’usuari del lloc web de IntecaMDV podrà, a tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això, l’usuari només haurà de comunicar-ho per escrit a IntecaMDV.

IntecaMDV d’acord amb els requeriments legalment exigits, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal i ha instal·lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per tractar d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades, d’acord a l’establert en el Reial decret 994/1999, d’11 de juliol.