oficina_arq_med

Inteca és una oficina tècnica fundada l’any 1.997 especialitzada en obres de rehabilitació, conservació i manteniment. Des de llavors hem realitzat nombroses obres al llarg de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Llicències d’activitats, projectes elèctrics, obres de rehabilitació i reforma, obres en profunditat i obres menors, tota actuació o tramitació de Inteca és garantia d’efectivitat i bon servei.

Des de fa dues dècades, hem realitzat projectes per a la rehabilitació i engegada d’infinitat d’establiments comercials i de restauració, i en serveis i despatxos professionals de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La principal garantia de Inteca és la professionalitat i el coneixement del territori. Una atenció personalitzada i un assessorament acurat es combinen amb un domini exhaustiu de la normativa que s’aplica en l’àmbit municipal.

Aplicar rigor i dedicació en cada cas garanteix un treball òptim pel client, que necessita d’una intervenció professional per evitar deficiències en la documentació i obtenir solucions en l’execució de projecte.

Llicències d’activitats, projectes elèctrics, obres de rehabilitació i reforma, obres en profunditat i obres menors, qualsevol actuació o tramitació és garantia d’efectivitat i bon servei.

A Inteca oferim un servei integral en l’àmbit de la projecció i l’execució d’obres. En aquest sentit gestionem, dirigim i executem rehabilitacions, reformes i instal·lacions tant per a particulars com per a empreses, sent un dels nostres principals clients les comunitats de veïns.

En l’àmbit dels projectes d’obres, gestionem llicències de rehabilitació per a comunitats de veïns i particulars, així com llicències d’obres per a locals comercials i cèdules d’habitabilitat.

També gestionem les llicències d’obertura d’activitats comercials per a bars-restaurants i indústria en general. Realitzem mesuraments d’impacte acústic a partir d’equips homologats i legalitzem instal·lacions elèctriques de baixa tensió, climatització, calefacció i registres industrials.